Katie Melua Song Lyrics - The Little Swallow
The Little Swallow by Katie Melua

In Winter lyrics

The Little Swallow lyrics

Artist: Katie Melua
Album: In Winter (2016)

Lyrics
 
Home > Katie Melua > The Little Swallow

Press CTRL-D on your keyboard to bookmark this page. Report broken, missing or wrong video to us here and we will fix it.Shchedryk shchedryk, shchedrivochka,
Pryletila lastivochka,
Stala sobi shchebetaty,
Hospodarya vyklykaty
'Vyydy, vyydy, hospodaryu,
Podyvysya na kosharu,
Tam ovechky pokotylys',
A yahnychky narodylys'.
V tebe tovar ves' khoroshyy,
Budesh' maty mirku hroshey,
V tebe tovar ves' khoroshyy,
Budesh' maty mirku hroshey,
Khoch ne hroshey, to polova
V tebe zhinka chornobrova.'
Khoch ne hroshey, to polova
V tebe zhinka chornobrova.'
Shchedryk shchedryk, shchedrivochka,
Pryletila lastivochka.

Stala sobi shchebetaty,
Hospodarya vyklykaty
'Vyydy, vyydy, hospodaryu,
Podyvysya na kosharu,
Tam ovechky pokotylys',
A yahnychky narodylys'.
V tebe tovar ves' khoroshyy,
Budesh' maty mirku hroshey,
V tebe tovar ves' khoroshyy,
Budesh' maty mirku hroshey,
Khoch ne hroshey, to polova
V tebe zhinka chornobrova.'
Khoch ne hroshey, to polova
V tebe zhinka chornobrova.'
Shchedryk shchedryk, shchedrivochka,
Pryletila lastivochka.

Stala sobi shchebetaty,
Hospodarya vyklykaty
'Vyydy, vyydy, hospodaryu,
Podyvysya na kosharu,
Tam ovechky pokotylys',
A yahnychky narodylys'.
V tebe tovar ves' khoroshyy,
Budesh' maty mirku hroshey,
V tebe tovar ves' khoroshyy,
Budesh' maty mirku hroshey,
Khoch ne hroshey, to polova
V tebe zhinka chornobrova.'
Khoch ne hroshey, to polova
V tebe zhinka chornobrova.'
Shchedryk shchedryk, shchedrivochka,
Pryletila lastivochka.All lyrics are property of their owners. Leave us some feedback about our site.
Lyrics submitted on 11/26/2017 - Correct these lyrics or Submit your Lyrics for Katie Melua.

Home > Katie Melua > The Little Swallow

Album
In Winter lyrics Artist: Katie Melua
Album: In Winter
Song: The Little Swallow
Release: (2016)
  River
  The Little SwallowMore music by Katie Melua

in_winterAlbum
In Winter (2016)
ketevanAlbum
Ketevan (2013)
secret_symphonyAlbum
Secret Symphony (2012)
the_houseAlbum
The House (2010)
picturesAlbum
Pictures (2007)
piece_by_pieceAlbum
Piece by Piece (2005)
call_off_the_searchAlbum
Call Off the Search (2003)
Sponsored Link

Video - Listen to 'The Little Swall...'

Karaoke scroller

Slow/ReversePlay/Pause Increase Speed

Sponsored Link