Home ReportContact us

All-Night Vigil - Nunc Dimittis by Katie Melua
 
In Winter lyrics Song: All-Night Vigil - Nunc Dimit...
Artist: Katie Melua
Album: In Winter (2016)
 
All-Night Vigil - Nunc Dimit... lyrics - AlphabetLyrics.com - Press CTRL-D to bookmark!
 
Home > Katie Melua > All-Night Vigil - Nunc Dimit...

Nyne otpushchayeshi raba tvoego, vladyko,
Po glagolu tvoyemu s mirom
Yako videsta ochi moi spaseniye tvoye,
Ezhe esi ugotoval pred litsem vsekh lyudei,
Svet vo otkrovenie yazykov,
I slavu lyudei tvoikh izrailya.
 
Copyright: [Unknown]
Writer(s): [Unknown]Lyrics submitted by Marcel on 11/26/2017 - Correct these lyrics - or - Submit your Lyrics for Katie Melua

Home > Katie Melua > All-Night Vigil - Nunc Dimit...

More music by Katie Melua
in_winterAlbum
In Winter (2016)
ketevanAlbum
Ketevan (2013)
secret_symphonyAlbum
Secret Symphony (2012)
the_houseAlbum
The House (2010)
picturesAlbum
Pictures (2007)
piece_by_pieceAlbum
Piece by Piece (2005)
call_off_the_searchAlbum
Call Off the Search (2003)

What do you think about 'All-Night Vigil - Nunc Dimittis'?

Slow/ReversePlay/Pause Increase Speed

Songs in this Album from A to Z

In Winter lyrics Artist: Katie Melua
Album: In Winter
Release: (2016)

  All-Night Vigil - Nunc Dimittis
  River