Home ReportContact us

All-Night Vigil - Nunc Dimittis by Katie Melua

In Winter lyrics All-Night Vigil - Nunc Dimit...
Artist: Katie Melua
Album: In Winter (2016)

Lyrics
 
Home > Katie Melua > All-Night Vigil - Nunc Dimit...

Lyrics for All-Night Vigil - Nunc Dimit... by Katie Melua


Nyne otpushchayeshi raba tvoego, vladyko,
Po glagolu tvoyemu s mirom
Yako videsta ochi moi spaseniye tvoye,
Ezhe esi ugotoval pred litsem vsekh lyudei,
Svet vo otkrovenie yazykov,
I slavu lyudei tvoikh izrailya.


Lyrics submitted by Marcel on 11/26/2017 - Correct these lyrics - or - Submit your Lyrics for Katie Melua

Home > Katie Melua > All-Night Vigil - Nunc Dimit...

This song is part of album 'In Winter'
In Winter lyrics Album: In Winter
Artist: Katie Melua
Release: (2016)
  All-Night Vigil - Nunc Dimittis
  River

More music by Katie Melua

in_winterAlbum
In Winter (2016)
ketevanAlbum
Ketevan (2013)
secret_symphonyAlbum
Secret Symphony (2012)
the_houseAlbum
The House (2010)
picturesAlbum
Pictures (2007)
piece_by_pieceAlbum
Piece by Piece (2005)
call_off_the_searchAlbum
Call Off the Search (2003)
All-Night Vigil - Nunc Di... Video

Advertisement

Scroller

Slow/ReversePlay/Pause Increase Speed

Advertisement