Home ReportContact us

The Little Swallow by Katie Melua

In Winter lyrics The Little Swallow
Artist: Katie Melua
Album: In Winter (2016)

Lyrics
 
Home > Katie Melua > The Little Swallow

Lyrics for The Little Swallow by Katie Melua


Shchedryk shchedryk, shchedrivochka,
Pryletila lastivochka,
Stala sobi shchebetaty,
Hospodarya vyklykaty
"Vyydy, vyydy, hospodaryu,
Podyvysya na kosharu,
Tam ovechky pokotylys',
A yahnychky narodylys'.
V tebe tovar ves' khoroshyy,
Budesh' maty mirku hroshey,
V tebe tovar ves' khoroshyy,
Budesh' maty mirku hroshey,
Khoch ne hroshey, to polova
V tebe zhinka chornobrova."
Khoch ne hroshey, to polova
V tebe zhinka chornobrova."
Shchedryk shchedryk, shchedrivochka,
Pryletila lastivochka.

Stala sobi shchebetaty,
Hospodarya vyklykaty
"Vyydy, vyydy, hospodaryu,
Podyvysya na kosharu,
Tam ovechky pokotylys',
A yahnychky narodylys'.
V tebe tovar ves' khoroshyy,
Budesh' maty mirku hroshey,
V tebe tovar ves' khoroshyy,
Budesh' maty mirku hroshey,
Khoch ne hroshey, to polova
V tebe zhinka chornobrova."
Khoch ne hroshey, to polova
V tebe zhinka chornobrova."
Shchedryk shchedryk, shchedrivochka,
Pryletila lastivochka.

Stala sobi shchebetaty,
Hospodarya vyklykaty
"Vyydy, vyydy, hospodaryu,
Podyvysya na kosharu,
Tam ovechky pokotylys',
A yahnychky narodylys'.
V tebe tovar ves' khoroshyy,
Budesh' maty mirku hroshey,
V tebe tovar ves' khoroshyy,
Budesh' maty mirku hroshey,
Khoch ne hroshey, to polova
V tebe zhinka chornobrova."
Khoch ne hroshey, to polova
V tebe zhinka chornobrova."
Shchedryk shchedryk, shchedrivochka,
Pryletila lastivochka.


Lyrics submitted by Marcel on 11/26/2017 - Correct these lyrics - or - Submit your Lyrics for Katie Melua

Home > Katie Melua > The Little Swallow

This song is part of album 'In Winter'
In Winter lyrics Album: In Winter
Artist: Katie Melua
Release: (2016)
  River
  The Little Swallow

More music by Katie Melua

in_winterAlbum
In Winter (2016)
ketevanAlbum
Ketevan (2013)
secret_symphonyAlbum
Secret Symphony (2012)
the_houseAlbum
The House (2010)
picturesAlbum
Pictures (2007)
piece_by_pieceAlbum
Piece by Piece (2005)
call_off_the_searchAlbum
Call Off the Search (2003)
The Little Swallow Video

Advertisement

Scroller

Slow/ReversePlay/Pause Increase Speed

Advertisement